Witamy, dziś jest Wtorek    22 Styczeń, 2019      Logowanie: gość

REF.PRO

WITAMY W WARSZAWIE 

Warszawa jest miastem położonym w środkowo-wschodniej Polsce, na Mazowszu nad rzeką Wisłą. Warszawa stała się stolicą Polski m.in. dzięki królowi Zygmuntowi III Wazie, który w 1596 roku przeniósł swoją siedzibę do tego miasta. Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. Warszawa jest największym polskim miastem pod względem liczby ludności (1 702 139 zameldowanych mieszkańców w 2007) i powierzchni (517 km²). Dużą część mieszkańców stanowi ludność niezameldowana: "Według ostrożnych szacunków ratusza, w stolicy tych bez meldunku jest około 500 - 700 tys. W skali kraju, porównywać rzeczywistą liczbę mieszkańców Warszawy można jedynie do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który tworzy największą tkankę miejską w Polsce.

Już dzisiaj skorzystaj z gotowego pakietu pobytowego...dowiedz się więcej - kliknij tutaj -

--------------- Poprzednia strona -----------------

Stare Miasto w Warszawie

Jest to najstarsze osiedle miejskie Warszawy. Jest to zwarty zespół architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczony pierścieniem murów obronnych z XIV-XVI wieku. Zostało zrekonstruowane w latach 1952-1955 po niemal całkowitym zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. Stanowi jedyny na świecie (w tej skali) obszar planowej i dokończonej odbudowy bezcennego terenu zabytkowej zabudowy miejskiej po katastrofalnych zniszczeniach. Projekt rekonstrukcji opracował zespół architektów przy współpracy historyków i historyków sztuki, na podstawie zachowanych wizerunków Warszawy, w tym wedut Canaletta. Wykorzystano też zachowane fragmenty fasad, elementy wystroju wnętrz, itp., zaś układ wnętrz został w większości zmieniony i dostosowany do nowych funkcji. W 1980 roku Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Barbakan

Barbakan warszawski – budowla obronna, wzniesiona około 1548 w pasie warszawskich murów obronnych na przejściu ze Starego do Nowego Miasta. Projektantem budowli był architekt Jan Baptysta Wenecjanin. Już w chwili jego wybudowania barbakan był anachroniczny i nie spełniał ważniejszych funkcji obronnych, głównie wskutek rozwoju artylerii. Tylko raz w swej historii uczestniczył w obronie Warszawy  W XVIII w. barbakan częściowo rozebrano, a w XIX w. jego pozostałości włączono w obręb nowo wybudowanych w jego miejscu kamienic. W latach 1937-1938, pod kierownictwem Jana Zachwatowicza zrekonstruowano fragment murów oraz zachodnią część mostu Barbakanu dzięki wyburzeniu stojącego w tym miejscu domu. Podczas Wojny obronnej oraz powstania warszawskiego cała zabudowa Starówki uległa zniszczeniu.  Rekonstrukcji dokonano w latach 1952-1954.

Pałac Prezydencki

 

Pałac Prezydencki (także: Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski), pałac znajdujący się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Pałac Prezydencki jest najokazalszym gmachem przy Krakowskim Przedmieściu i jednocześnie największym z warszawskich pałaców. Pierwotnie wyglądał inaczej, swój zaś obecny wygląd i tradycyjną nazwę Pałacu Namiestnikowskiego zyskał w XIX wieku podczas gruntownej przebudowy. Specyfiką tego gmachu jest fakt, że rzadko posiadał głównych mieszkańców, a głównie spełniał szereg funkcji publicznych. Obecnie, od końca XX wieku jest siedzibą kolejnych prezydentów Polski (którzy w nim jednak również mieszkają). Budynek stoi pomiędzy kościołem pokarmelickim a hotelem Bristol.

 

Pałac w Wilanowie

Pałac w Wilanowie - pałac barokowy znajdujący się w warszawskim Wilanowie. Wzniesiony w latach 1677-1696 dla króla Jana III Sobieskiego według projektu Augustyna Locciego. Początkowo była to typowa podmiejska rezydencja magnacka, w kształcie dworu polskiego z alkierzami. W kształcie z 1696 reprezentuje charakterystyczny typ barokowej rezydencji podmiejskiej entre cour et jardin (między dziedzińcem i ogrodem). Na jego wyjątkową wartość składa się oryginalna architektura - efekt połączenia sztuki europejskiej ze staropolską tradycją budowlaną oraz zachowany wystrój malarsko-rzeźbiarski elewacji i wnętrz pałacowych. Wraz z otaczającym go parkiem i zabudowaniami, który przetrwał czasy zaborów, wojen i okupacji, zachowując swe autentyczne walory historyczne i artystyczne, należy do najcenniejszych zabytków polskiej kultury narodowej.  

Już dzisiaj skorzystaj z gotowego pakietu pobytowego...dowiedz się więcej - kliknij tutaj -

--------------- Poprzednia strona -----------------