Witamy, dziś jest Wtorek    22 Styczeń, 2019      Logowanie: gość

REF.PRO

WITAMY WE WROCŁAWIU 

Wrocław jest historyczna stolica Śląska, jedno z największych miast w Polsce (czwarte pod względem liczby ludności, 634 630 mieszkańców, i piąte pod względem powierzchni, 293 km²), jedno z najstarszych, położone po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej.  Przez miasto przepływa 5 rzek większych: Odra i 4 jej dopływy, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa. Przed II wojną światową w mieście istniały – licząc według obowiązujących wówczas niemieckich kryteriów definiujących budowle drogowe – 303 mosty. Obecnie wszystkie przedwojenne mosty, które uległy zniszczeniu podczas oblężenia w roku 1945 zostały odbudowane, powstało też kilka całkiem nowych.   

Już dzisiaj skorzystaj z gotowego pakietu pobytowego...dowiedz się więcej - kliknij tutaj -

--------------- Poprzednia strona -----------------

Rynek Starego Miasta

Rynek stanowi średniowieczny plac targowy we Wrocławiu, obecnie centralna część strefy pieszej. Stanowi prostokąt o wymiarach 205 na 175 m. Jest to drugi (po Krakowie) największy plac Europy. Zabudowę otaczającą Rynek stanowią budynki pochodzące z różnych epok historycznych. Centralną część Rynku zajmuje blok śródrynkowy, składający się z Ratusza, Nowego Ratusza oraz licznych kamienic. Rynek tworzy układ urbanistyczny wraz z przekątniowo przyległymi placem Solnym oraz placem wokół kościoła św. Elżbiety.Do Rynku prowadzi 11 ulic - po dwie w każdym narożniku (Świdnicka, Oławska, E. Gepperta (Zamkowa), Ruska, św. Mikołaja, Odrzańska, Kuźnicza, Wita Stwosza), ponadto przebity w XIV lub XV w. Kurzy Targ po stronie wschodniej oraz wąskie ul. Więzienna i Przejście św. Doroty.

 

 Ostrów Tumski

Ostrów Tumski - dziś  najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia, powstał na obszarze dogodnych przepraw, gdyż Odra między ujściem rzek Oławy na południu, Ślęży i Widawy na północy - rozgałęziając się na liczne zwężające odnogi utworzyła tu mniejsze i większe wyspy ("ostrowy").  Ostrów Tumski, poza prowadzącym na Wyspę Piasek mostem Tumskim, miał połączenie z prawym brzegiem Odry poprzez most Za Katedrą (przez jakiś czas zwodzony), w miejscu obecnego pl. Katedralnego. W czasie II wojny światowej Ostrów doznał znacznych zniszczeń, z dużych obiektów jedynie kościół św. Krzyża przetrwał stosunkowo mało uszkodzony. Domy po północnej stronie ul. Katedralnej odbudowano dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX w. Z południowej części terenu pozamkowego usunięto natomiast całą zabudowę poza kościołem św. Marcina, eksponując pozostałości murów zamkowych. Odbudowa i restauracja zabytkowego zespołu Ostrowa Tumskiego jest już w pełni ukończona.

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka to panoramiczny obraz olejny autorstwa kilku artystów-malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku. Największy udział w pracy nad dziełem mieli Jan Styka i Wojciech Kossak.  Przedstawia bitwę pod Racławicami (1794) – jeden z (niezbyt strategicznie istotnych) epizodów insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi. Powstał w latach 1893-1894 na zamówienie miasta Lwowa. Ma długość 114 metrów oraz wysokość 15. Wystawiony po raz pierwszy w rotundzie o średnicy ok. 38 m we Lwowie z okazji odbywającej się tam Powszechnej Wystawy Krajowej i jednocześnie z okazji wieku bitwy (1894), 5 czerwca tegoż roku.   

Hala Ludowa

Hala Ludowa jest zwana także Halą Stulecia, (niem. Jahrhunderthalle, do 1945 używano też czasem nazwy FesthalleHala Uroczystości, Świąteczna, pełna nazwa Wrocławskie Centrum Kongresów, Targów, Widowisk Sportowych i Muzycznych Hala Ludowa - Hala Stulecia), w 1945 nazwana "Halą Ludową" – budowla powstała we Wrocławiu w latach 1911-13, wczesnomodernistyczna hala przeznaczona do masowych imprez publicznych. 13 lipca 2006 wpisana pod nazwą Hala Stulecia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  

Kościół Św. Elżbiety (Garnizonowy)

Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III powstał od początku XIV wieku w stylu gotyku redukcyjnego. W latach 1309-1318 wzniesiono zachodnie przęsło naw, w 1340 ukończona była nawa, w 1384 kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (budowniczy Otto z Nysy), a w 1387 prezbiterium. Służył jako kościół farny wrocławskiego patrycjatu i wyrażał jego ambicje, konkurując wielkością z biskupią katedrą św. Jana. Łęki przyporowe odprowadzające siły ze sklepień nawy głównej umieszczone są nisko, pod dachami naw bocznych, w systemie krakowskim. Bryła kościoła ma długość 68,2 m i szerokość 34,47 m. Ukończona w połowie XV w. przylegająca do kościoła od południa masywna, pozbawiona przypór i akcentowana lizenami i blendami wieża osiągnęła wraz z hełmem wysokość 130,5 m, będąc najwyższą wieżą na Śląsku i lokując się w czołówce najwyższych budowli ówczesnego świata  

Już dzisiaj skorzystaj z gotowego pakietu pobytowego...dowiedz się więcej - kliknij tutaj-

--------------- Poprzednia strona -----------------